Obchodné podmienky


1. Spôsob objednávania

Objednávať si môžete on-line priamo na našich stránkach. Je potrebné vybrať počet kusov, zadať vaše meno a priezvisko, vašu presnú adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu. Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v košíku. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ku ktorej uzavretiu sa nevyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim a zmluva tak vzniká samotným dodaním tovaru.
Objednávky prijímame cez telefón aj mailom.

2. Povinnosti predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje zákazníkovi dodať:
– Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
– Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.
– Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Predávajúci nezodpovedá za:
– Oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravnou spoločnosťou GLS alebo Slovenskou poštou.
– Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
– Za poškodenie zásielky zavinené prepravnou spoločnosťou GLS alebo Slovenskou poštou.

3. Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:
a. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť predávajúcemu.
b. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.
c. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky) alebo zadá v objednávke zlú dodaciu adresu na základe čoho zásielku prepravná spoločnosť nebude vedieť doručiť a bude nám vrátená, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody vo výške 10,- EUR s DPH. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení alebo zadá v objednávke zlú doručovaciu adresu na základe čoho zásielku prepravná spoločnosť nebude vedieť doručiť a bude nám vrátená a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť celkové náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

4. Ceny tovaru

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru, nemenia sa v objednávke pri znížení alebo zvýšení cien v budúcnosti.

5. Dodacie podmienky

Objednaný tovar vám bude zaslaný prepravnou spoločnosťou GLS alebo Slovenskou poštou na vami udanú dodaciu adresu. Ak nie je možné odoslať množstvo, ktorý bol uvedený v objednávke, budeme Vás kontaktovať s návrhom riešenia.
Dodacia doba tovaru ktorý je skladom je 1 až 5 pracovných dní od prijatia záväznej objednávky. Dodacia doba tovaru ktorý je dostupný u dodávateľa (na objednávku) je 5 až 15 pracovných dní. V prípade špeciálnej objednávky na mieru zákazníka bude dodacia doba komunikovaná so zákazníkom e-mailom. V deň keď bude zásielka vyexpedovaná, budete o tom informovaní prostredníctvom e-mailu.

6. Doprava

Doprava pre Slovensko:
– Kuriér GLS alebo Slovenská pošta pre objednávky do 59 EUR: 4,50 EUR
– Kuriér GLS alebo Slovenská pošta pre objednávky nad 59 EUR: ZADARMO!

Ak potrebujete dodať do inej krajiny kontaktujte nás.

7. Možnosti platby

Platbu za tovar môžete uskutočniť:

– dobierkou: platba v hotovosti pri prevzatí tovaru. Objednávky na dobierku sú zaokrúhlené na 0 alebo 5 centov podľa Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách. Viac info TU.
– platobnou kartou cez službu PayPal.

Cena uvedená pri každom tovare je jeho konečná cena v EUR, vrátane DPH. K cene tovaru bude pripočítané dopravné v zmysle ďalších ustanovení našich obchodných podmienok.

8. Reklamácie

Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka. Ak kupujúcim nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.

Reklamácia je možná len s originálnym obalom. Pred prevzatím a zaplatením zásielky si ešte na mieste skontrolujte, či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať!
Na už prijaté poškodené zásielky reklamácie neprijímame!
Reklamácia sa vzťahuje len na:
– preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania.
Reklamácia sa nevzťahuje na:
– chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru.
Postup pri reklamácii:
Aby mohla byť vaša reklamácia akceptovaná je nutné dodržať: Po prevzatí tovaru si prezrite tovar a faktúru, ktorá slúži ako dodací a záručný list. Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, je vašou povinnosťou oznámiť nám zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu, najneskôr však do 2 dní od prevzatia tovaru. K reklamácii je potrebné pripojiť reklamačný formulár, v ktorom treba rozpísať charakter chyby, číslo objednávky, číslo faktúry, kontakt na Vás, popis vady. Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch cez e-mail, alebo písomne. Každú reklamáciu vybavujeme bez zbytočného odkladu a o jej priebehu informujeme zákazníka. Reklamačný formulár si môžete stiahnuť TU.

9. Možnosť vrátenia tovaru

Všetok tovar je možné vrátiť do 14-tich dní od jeho prevzatia bez udania dôvodu. Tovar musí byť vrátený kompletný,
neotvorený, v pôvodnom stave a v obale, nesmie javiť známky opotrebenia a používania. S tovarom
musí byť zaslaný vyplnený formulár pre vrátenie tovaru a kópia faktúry. Peniaze Vám budú zaslané bez zbytočného odkladu do 14 dní od dňa prijatia zásielky na váš bankový účet.
Prosíme, posielajte nám tovar doporučene, neprijímame tovar zaslaný na dobierku! Tovar dobre zabaľte nakoľko sa jedná o krehký tovar. Formulár pre vrátenie tovaru si môžete stiahnuť TU.

10. Ochrana osobných údajov

Všetky osobné údaje, ktoré sú nám zverené, nebudú bez Vášho súhlasu podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov a podľa zákona o ochrany osobných údajov (GDPR) platné od 25.5.2018 – európskeho nariadenia č. 2016/679 poskytnuté tretím osobám ani iným subjektom. Tieto údaje slúžia výhradne na potreby týkajúce sa vybavovania, fakturovania a doručovania tovaru. Pri odoslaním objednávky kupujúci súhlasí s tým, že môže byť informovaný o novinkách a cenových akciách. Predávajúci na želanie kupujúceho prestane na jeho adresu tieto správy zasielať.

Heureka.sk:
Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

11. Vernostný program Naturvea.sk

 • Prevádzkovateľom Vernostného programu naturvea.sk je spoločnosť FORMA STUDIO, s.r.o., IČO: 47400889, zapísaná v Okr. súd Nitra, odd. SRO, vl. č. 35099/N (ďalej len „FORMA STUDIO, s.r.o“)
 • Na základe registrácie kupujúceho prevedenej na www.naturvea.sk vznikne kupujúcemu užívateľský účet, ktorý je možné použiť na nákup v rámci internetového obchodu prevádzkovaného na stránke www.naturvea.sk (ďalej len „užívateľský účet“). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci uskutočňovať objednávanie tovaru taktiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.
 • Pri registrácií a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky požadované údaje. Údaje uvedené na užívateľskom účte je kupujúci povinný aktualizovať pri akejkoľvek ich zmene. Údaje uvedené kupujúcim na užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
 • Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných k prístupu do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho a/alebo prípadné škody, ku ktorým došlo v príčinnej súvislosti s porušením tejto povinnosti kupujúcim.
 • Registrovaný kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.
 • Užívateľský účet môže byť kedykoľvek zrušený správcom aplikácie podľa jeho vlastného uváženia.
 • Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.
 • Každý registrovaný a prihlásený kupujúci získava tzv. vernostné body za každý dokončený a zaplatený nákup. Body budú pripísané na konto kupujúceho po dokončení, respektíve odoslaní objednávky. Počet získaných bodov je podľa vzorca: každé celé 1 € z hodnoty nákupu = 1 bod. V prípade, ak registrovaný kupujúci nakúpi za 100 €, získa 100 bodov, ktoré môže uplatniť už pri ďalšom nákupe.
 • Nazbierané Vernostné body môže registrovaný kupujúci uplatniť na konci objednávkového procesu v pokladni. Napríklad, ak sa mu podarilo nazbierať 500 bodov, môže si cenu nákupu znížiť o 5 €.
 • Registrovaný kupujúci má možnosť vidieť svoje nazbierané vernostné body na stránke svojho účtu po prihlásení v sekcii „Moje body“.
 • Registrovaný kupujúci má možnosť získať EXTRA body splnením niektorých podmienok:
  • Nákupom nad 40 € – 50 bodov;
  • Nákupom nad 100 € – 250 bodov.
  • Dosiahnutím ďalšej úrovne – 150 bodov/úroveň (strieborná, zlatá, diamantová);
  • Nazbieraním 3500 bodov – 500 bodov.
 • Registrovanému kupujúcemu, ktorý odstúpi od zmluvy, vráti tovar alebo neprevezme zásielku budú všetky pripísané body za danú objednávku zrušené, respektíve vymazané prevádzkovateľom.
 • Vernostné body sa nedajú kombinovať s inými zľavovými kupónmi a platia aj na zľavnené produkty.
 • Registrovaný kupujúci v rámci zriadenia užívateľského účtu dáva spoločnosti FORMA STUDIO, s.r.o. súhlas ku zhromažďovaniu a spracovaniu osobných údajov zadaných v rámci registrácie pre marketingové účely súvisiace s činnosťou na www.naturvea.sk, pod čím sa rozumie zasielanie e-mailových marketingových informácii, zasielanie sms správ a pre prevádzkovanie vernostného programu Naturvea. Osobným údajom sa tak rozumie najmä meno a priezvisko, adresa bydliska, doručovacia adresa, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo a informácie o prevedených nákupoch zákazníka.
 • Súhlas je udelený až do doby vyjadrenia písomného nesúhlasu so spracovaním osobných údajov, zaslaním na adresu FORMA STUDIO, s.r.o., Svodov 6, 937 01 Želiezovce. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje i forma elektronická, najmä prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu info@naturvea.sk. Registrovaný kupujúci má právo prístupu ku svojím osobným údajom a právo na ich opravu vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie chybného stavu a ďalších práv vzťahujúcich sa k týmto údajom. Osobné údaje môžu byť odovzdávané osobám, ktoré prevádzkujú internetový obchod na adrese www.naturvea.sk a to v súlade s konkrétnou kúpnou zmluvou, ktorú kupujúci s daným predávajúcim uzavrie.
 • V rámci objednávky potom registrovaný kupujúci dáva internetovému obchodu/predávajúcemu svoj súhlas ku zhromažďovaniu a spracovaniu osobných údajov pre účely splnenia predmetu uzavretia kúpnej zmluvy, a to až do času jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu internetového obchodu / predávajúceho, ktorá bude dostupná v rámci internetového obchodu / predávajúceho. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická, najmä zaslaním e-mailu na adresu internetového obchodu: info@naturvea.sk. Registrovaný kupujúci má právo prístupu ku svojim osobným údajom a právo na ich opravu (prostredníctvom citovaného kontaktného formuláru vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie chybného stavu a ďalších zákonných práv k týmto údajom.
 • Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejňované, poskytnuté tretej osobe a pod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (zdieľanie mena a adresy dodania). Všetky zúčastnené subjekty budú postupovať tak, aby dotknutá osoba neutrpela ujmu na svojich právach, najmä na právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a taktiež dbať na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života dotknutej osoby. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne kupujúcim, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s Nariadením EP a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
 • Viac informácií k účelu využitia osobných údajov, ako aj spracúvaniu a ochrane osobných údajov vo Vernostnom programe naturvea.sk, ako aj poučenie o právach kupujúceho ako dotknutej osoby sa nachádza v dokumente Zásady ochrany osobných údajov dostupnom na www.naturvea.sk.

——————————————————————————————

FORMA STUDIO, s.r.o. – Štúdio zdravia
Svodov 6, 937 01 Želiezovce
IČO: 47400889, DIČ: 2023854404, IČ DPH: SK2023854404